stressinhallinta esimies

HENKILÖSTÖN STRESSINHALLINNAN JOHTAMINEN ESIMIEHILLE

Mitä esimies voi tehdä henkilöstönsä jaksamisen ja stressinhallinnan hyväksi?

Organisaation henkilöstön stressinhallinnan ja palautumisen taidot ovat laaja kokonaisuus. Moniin asioihin työntekijät eivät voi itse vaikuttaa, vaan avaimet ovat esimiesten käsissä. Tämä lisäkurssi tuo esimiehille sparraavalla ja konsultoivalla tavalla tiedon siitä, mitkä tutkimuksen mukaan ovat tärkeimmät seikat henkilöstön jaksamisen kannalta.


Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

 • Esimiehillä valmius havaita tärkeimmät henkilöstön stressitekijät ja vaikuttaa niihin

 • Esimiehet oppivat, mihin kannattaa panostaa henkilöstön stressinhallinnassa

 • Esimiehet tutustuvat piilostressitekijöihin ja siihen, miten tulkita stressaantuneita työntekijöitä

 • Mahdollisuus muokata organisaatiota työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta paremmaksi


Kurssi voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaisesti. Se voidaan suorittaa paikan päällä tai etänä, kurssin kesto on minimissään 2 tuntia. Johtuen aiheen laajasta sisällöstä, jatkuvan kuukausittaisen konsultaation vaihtoehto sopii monille organisaatioille ja esimiehille hyvin. Kurssin sisältö vaihtelee esimiesten toivoman sisällön mukaisesti.

Kurssin sisältö soveltuu erityisesti  Tietoinen stressin tunnistaminen ja hallinta -kurssin lisäpalveluksi

 
työskentelytaidot etätyö stressin hallinta avara valmennus

TYÖSKENTELYTAIDOT JA ETÄTYÖ

Voiko etätyöstä tehdä hedelmällisempää ja vähemmän kuormittavaa? Kuinka hallita työaikaa stressinhallinnan ja tuottavuuden kannalta?

Etätyö ja siihen liittyvät työskentelytaidot ovat tulleet jäädäkseen. Tämä vaatii työnteon parhaiden käytänteiden päivittämistä tähän päivään. Etätyöstä voidaan tehdään yhteisöllisempää, vähemmän stressaavaa sekä tuottavampaa. Tällä kurssilla käydään läpi laaja kirjo keinoja ja vinkkejä siitä, mihin etätyössä kannattaa kiinnittää huomiota.

Tämän lisäksi käsitellään ajan- ja oman huomion varastamiseen liittyviä seikkoja sekä ratkaisuehdotuksia. Fokuksessa ei ole määrällisen työn maksimoimisen keinot, vaan hyvinvoivan sekä laadullisesti hyvän työn keinot, jotka saattavat hyvinkin johtaa sivutuotteena myös tuottavuuden nostamiseen.


Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

 • Taidot tehdä etätyöstä vähemmän stressaavaa ja enemmän läsnäolevaa

 • Etätyön ergonomian tietojen oppiminen (tekniikan ja apuvälineiden mahdollisuudet)

 • Paremman ajankäytön ja taukokäytänteiden oppiminen

 • Häiriötekijöiden poistaminen ja työn oleellisiin sisältöihin keskittyminen

Kurssi voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaisesti. Se voidaan suorittaa paikan päällä tai etänä, kurssin kesto on 2-3 tuntia. Kurssilla painotus on teorian ja käytännön harjoitteiden yhdistämisessä.

Kurssi soveltuu hyvin lisäpalveluna kaikkiin Avara Valmennuksen kurssikokonaisuuksiin tai toimii myös omana kokonaisuutena kun halutaan kehittää ajankäyttöä sekä etäkäytänteitä.

 

HENGITYSTEKNIIKAT TYÖHYVINVOINNISSA

Keskittymistä ja stressin hallintaa hengitysharjoituksilla

Eri hengitystekniikoilla voidaan rauhoittaa tehokkaasti ylivirittynyttä tai stressaantunutta kehoa ja mieltä. Toisaalta hengitystekniikoilla voidaan tarvittaessa kohottaa vireystilaa ja lisätä keskittymiskykyä. Rauhoittavat ja aktivoivat keinot ovat molemmat usein tarpeen nykypäivän hektisessä arjessa.


Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

 • Tehokas stressinhallinnan taito

 • Selkeämpi ja paremmin fokusoituva mieli työssä ja vapaa-ajalla

 • Ymmärrys hengityksen merkityksestä ja taito soveltaa hengitystekniikoita omaan elämään


Kurssi ei vaadi mitään erityisiä fyysisiä valmiuksia, joskin vaikea astma tai jokin muu hengitystiesairaus pitää ottaa huomioon harjoituksiin osallistumisessa.

Kurssi voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaisesti. Se voidaan suorittaa paikan päällä tai etänä, kurssin kesto on lähtökohtaisesti 1-2 tuntia.

Kurssi soveltuu erityisen hyvin lisäpalveluna Tietoinen stressin tunnistaminen ja hallinta -kurssille tai  Työhyvinvointia mindfulnessin avulla -kurssille

Hengitysharjoitus hengitysharjoitukset hengitystekniikat hengitystekniikka
 
Image by Aleksandr Ledogorov

OHJATUT MINDFULNESS-HARJOITUKSET

Stressinhallintaa ja rentoutumista mindfulness-harjoitusten avulla

Ohjatut mindfulness-harjoitukset ovat erinomainen vaihtoehto, kun työntekijöille halutaan antaa mahdollisuus hidastaa ja palautua. Ne syventävät myös mahdollisesti muilla Avaran kursseilla opittuja teorian sekä käytännön taitoja.


Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

 • Palauttava pysähtymisen hetki henkilöstölle

 • Stressinhallinnan taitojen syväneminen

 • Itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen syveneminen

 • Mielen selkeyden sekä keskittymiskyvyn kasvu


Keskittyminen on puhtaasti mindfulness-harjoituksissa, eikä didaktista valmentamista ole kuin hyvin vähän. Tämä mahdollistaa täyden keskittymisen palautumiseen sekä mindfulnessin kehittämiseen kokemusperäisesti.

Ohjatut mindfulness-harjoitukset voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaisesti. Ne voidaan suorittaa paikan päällä tai etänä. Yksi harjoituskerta on tyypillisesti 15-50 minuuttia ja sen kesto vaihtelee yhdestä kerrasta viikossa jatkuvaan viikottaiseen ohjaamiseen.

Kurssi soveltuu erityisen hyvin lisäpalveluna Työhyvinvointia mindfulnessin avulla -kurssille tai omana kokonaisuutena kun halutaan keskittyä kouluttamisen ja valmentamisen sijaan tekemiseen.

 
uni ravinto liikunta avara valmennus stressinhallinta

UNI, RAVINTO JA LIIKUNTA

Kaiken hyvinvoinnin pyhä kolminaisuus

Tällä kurssilla keskitytään perusteisiin. Stressitekijöitä vastaan resilienssin vahvistaminen voi olla haastavaa, jos uni, ravinto tai liikunta eivät ole otettu riittävästi huomioon arjessa. Uniongelmat, liikkumattomuus ja sopimaton ravinto voivat altistaa stressitekijöille ja olla itsessään suuri stressin lähde.

Käymme läpi parempaan uneen liittyviä tekijöitä ja tekniikoita, tietoista suhtautumista ruokailun laatuun ja määrään sekä etsimme itselle parhaita liikunnan muotoja purkaa stressiä.

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

 • Keinoja parempaan uneen ja parempi ymmärrys uniongelmien aiheuttajista

 • Tuomitsematon ja tietoinen tapa muokata ravintotottumuksia

 • Ymmärrys stressin kannalta toimiviin liikunnan muotoihin ja tapoihin

Kurssi voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaisesti. Se voidaan suorittaa paikan päällä tai etänä, kurssin kesto on 2-3 tuntia. Kurssilla painotus on teorian ja käytännön harjoitteiden yhdistämisessä. Kurssilla tehdään joogaharjoitus stressiä poistamaan ja rytmittämään koulutusta.

Kurssi soveltuu erityisen hyvin lisäpalveluna Tietoinen stressin tunnistaminen ja hallinta -kurssille tai  Työhyvinvointia mindfulnessin avulla -kurssille