Mindfulness stressin hallinta stressinhallinta

TIETOINEN STRESSIN TUNNISTAMINEN JA HALLINTA -KURSSI

Tällä kurssilla opetellaan harjoituksien, ryhmätyöskentelyn sekä luennoimisen kautta taidot tunnistaa stressitekijöitä sekä keinoja stressin hallintaan.

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

– Taidot hallita stressiä

– Stressaantumisen laskun myötä parempi fyysinen ja psyykkinen terveys
– Selkeämpi ja keskittyneempi mieli
– Mielekkäämpi ja tuottavampi työarki
– Kyky kääntää stressiä voimavaraksi

Kurssin jälkeen osallistujat:
– Ymmärtävät stressireaktion biologisen ja psykologisen taustan pääpiirteittäin
– Tietävät miten havaita alkava stressireaktio ja reagoida ajoissa
– Tunnistavat tärkeimmät henkilökohtaiset stressitekijät

– Hahmottavat, minkä stressitekijöiden muokkaamiseen voi ja kannattaa itse panostaa
– Erottavat hyödyllisiä ja hyödyttömiä reagointitapoja stressiin
– Ovat kokeilleet ja oppineet muutamia mindfulness-harjoitteita stressinhallintaan
– Tunnistavat itselleen toimivat vapaa-ajan stressinpurkukeinot
– Voivat palata yksityiskohtaisemmin kurssin aiheisiin ja harjoitteisiin
kotimateriaalien sekä opastusvideoiden ja äänitiedostojen kautta

Toteutus:
Kurssilla pääpaino on stressin tunnistamis- ja hallintaharjoituksissa yksin ja
ryhmässä. Osallistujat saavat lisäksi kattavan kotimateriaalin, videoita sekä
äänitiedostoja tuekseen jalkauttamaan stressinhallintataitoja.


Kurssi voidaan järjestää tarpeen mukaan joko paikan päällä työpaikallasi tai
etäkurssina esim. Zoomin välityksellä.


Osallistujille perustetaan myös chat-ryhmä, jossa voidaan jakaa kokemuksia
stressinhallinnasta ja hakea tarvittaessa vertaistukea. Kouluttaja on myös chatissa
mukana vastailemassa kysymyksiin harjoituksiin sekä stressinhallintaan liittyen.


Kurssin pituus on lähtökohtaisesti neljä tuntia, mutta sisältöä sekä kurssin pituutta voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaan.

Lisäpalveluna tälle kurssille soveltuvat mm. Henkilöstön stressinhallinnan johtaminen esimiehille, Työskentelytaidot ja etätyö, Hengitystekniikat työhyvinvoinnissa ja Uni, ravinto ja liikunta -kurssi.