TIETOISEN KOMMUNIKAATION TAIDOT -KURSSI

Tietoisempaa kanssakäymistä

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa minkä tahansa työyhteisön tehokkuutta sekä toimivuutta. Sen lisäksi ne luovat pohjan työnteon mielekkyydelle sekä työssä viihtymiselle.

Tällä kurssilla keskitytään tietoisten harjoitusten, keskustelun sekä luennoimisen kautta tunnistamaan vuorovaikutustilanteita heikentäviä tekijöitä sekä vahvistamaan niitä voimistavia tekijöitä.

Erityisenä fokuksena on tietoinen läsnäolo ja aito kuuntelu keskustelutilanteissa, automaattisten reaktioiden havaitsemisen ja hallinnan harjoittelu (esim. hallitsematon kiivastuminen tai loukkaantuminen), vastuunotto keskustelun toimimisesta sekä kehon ja hengityksen käyttö laadukkaamman vuorovaikutuksen hyväksi. Lisäksi tarkastelemme automaattisten tapojen, tottumusten ja ajatusmallien vaikutusta ennen ja jälkeen keskustelutilanteen sekä sen aikana. Käymme läpi myös tekijöitä, joilla saadaan aikaiseksi turvallinen ja avoin keskusteluilmapiiri.

Kurssi räätälöidään teidän organisaation tarpeisiin. Kestoltaan kurssi on 2-6h. Voimme luoda myös pitemmän kurssin, jossa tarkastelemme jo opeteltujen tietoisen kanssakäymisen opetusten toimivuutta työarjessa.

tietoinen kommunikaatio mindfulness tiet