top of page
Työhyvinvoinnin ABC työhyvinvoinnin edistäminen, työhyvinvointi koulutus, mindfulness

TYÖHYVINVOINNIN ABC -KURSSI

Miten parantaa työhyvinvointia

Kurssilla opetellaan harjoituksien, ryhmätyöskentelyn sekä luennoimisen kautta taidot tunnistaa yksilön työhyvinvoinnin tärkeimpiä osa-alueita, joihin voi itse vaikuttaa. Kurssi soveltuu erinomaisesti ennaltaehkäisevänä koulutuksena niille, jotka eivät esimerkiksi stressin vuoksi ole vielä liian kuormittuneita, sekä jo kuormittuneille antaen uusia työkaluja palautua.

Työhyvinvointikurssin hyödyt

 • Taidot hallita stressiä paremmin

 • Stressaantumisen laskun myötä parempi fyysinen ja psyykkinen terveys

 • Selkeämpi ja keskittyneempi mieli

 • Mielekkäämpi ja tuottavampi työarki

 • Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla

Työhyvinvointikoulutuksen jälkeen osallistujat

 • Ymmärtävät stressireaktion biologisen ja psykologisen taustan pääpiirteittäin

 • Tietävät miten havaita alkava akuutti stressireaktio ja reagoida ajoissa

 • Tunnistavat tärkeimmät henkilökohtaiset stressitekijät

 • Hahmottavat, minkä stressitekijöiden muokkaamiseen voi ja kannattaa itse panostaa

 • Erottavat hyödyllisiä ja hyödyttömiä reagointitapoja stressiin

 • Ovat kokeilleet ja oppineet muutamia mindfulness-harjoitteita (tietoisuustaitoja) stressinhallintaan

 • Tunnistavat itselleen toimivat vapaa-ajan stressinpurku- ja palautumiskeinot

 • Voivat palata yksityiskohtaisemmin kurssin aiheisiin ja harjoitteisiin kotimateriaalien ja äänitiedostojen kautta

Työhyvinvointikurssin toteutus

Kurssilla pääpaino on stressin tunnistamis- ja hallintaharjoituksissa yksin ja ryhmässä. Osallistujat saavat lisäksi kattavan kotimateriaalin sekä äänitiedostoja tuekseen jalkauttamaan työhyvinvoinnin taitoja.


Työhyvinvoinnin ABC voidaan järjestää tarpeen mukaan joko paikan päällä työpaikallasi tai etäkurssina esim. Zoomin välityksellä.

Kurssin pituus on lähtökohtaisesti neljä tuntia, mutta sisältöä sekä kurssin pituutta voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaan.

Miten edistää työhyvinvointia lisää?

Lisäpalveluna tälle kurssille Avaran palveluista soveltuvat mm.Työhyvinvoinnin johtaminen, Etätyön parhaat käytäneet, Hengitystekniikat työhyvinvoinnissa ja Uni, ravinto ja liikunta -kurssi.

Työhyvinvoinnin yksilövalmennus

Osana ryhmäkoulutusta on mahdollista tilata työhyvinvoinnin yksilövalmennusta työntekijöille. Suositus on 2-10 tuntia yksilöllistä, sparraavaa valmennusta itsensä johtamisesta ja työhyvinvointitaitojen vahvistamisesta. Resursoinnin näkökulmasta yksilövalmennus kannattaa kohdistaa aluksi niille, joilla on siihen suurin tarve ja mahdollisesti laajentaa koskemaan muitakin työntekijöitä. Yksilövalmennus pyrkii motivoimaan osallistujaa, selkeyttämään osallistujan ajatuksia ja mahdollistaa paremman hyvinvoinnin toteutumisen avoimen ja ratkaisukeskeisen dialogin kautta. Terapiaa tai työterveyshoitoa yksilövalmennus ei ole, mutta sillä voi olla selkeitä positiivisia vaikutuksia työ- ja vapaa-ajan arjessa.

"Avaravalmennuksen työhyvinvointipäivä tuki juuri oikealla tavalla työpaikkamme tavoitteita ja kehittämistyötä työhyvinvointiin liittyen. Koulutuksessa henkilöstö sai asiantuntevaa teoriatietoa, joka täydennettiin käytännön harjoituksilla. Henkilöstön palaute koulutuksesta oli erittäin myönteistä ja positiivista. Voimme lämpimästi suositella!"

"Oppinut ottamaan hetken rauhoittumisia päivän aikana. Hyviä työkaluja omaan hyvinvointiin. Opetusmateriaaliin on hyvä palata. Kiitos oikein paljon hienosta kurssista! <3"

 

"Thank you so much Joonatan. It’s been so useful, insightful, eye opening. I really like that it is a practice you can integrate in every situation. Great!"

bottom of page