top of page
Työhyvinvoinnin ABC stressi, palautuminen, mindfulness

TYÖHYVINVOINNIN ABC -KURSSI

Tällä kurssilla opetellaan harjoituksien, ryhmätyöskentelyn sekä luennoimisen kautta taidot tunnistaa yksilön työhyvinvoinnin tärkeimpiä osa-alueita, joihin työntekijä voi itse vaikuttaa. Kurssi soveltuu erinomaisesti ennaltaehkäisevänä koulutuksena niille, jotka eivät esimerkiksi stressin vuoksi ole vielä liian kuormittuneita, sekä jo kuormittuneille antaen uusia työkaluja palautua.

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

– Taidot hallita stressiä paremmin

– Stressaantumisen laskun myötä parempi fyysinen ja psyykkinen terveys
– Selkeämpi ja keskittyneempi mieli
– Mielekkäämpi ja tuottavampi työarki

Kurssin jälkeen osallistujat:
– Ymmärtävät stressireaktion biologisen ja psykologisen taustan pääpiirteittäin
– Tietävät miten havaita alkava stressireaktio ja reagoida ajoissa
– Tunnistavat tärkeimmät henkilökohtaiset stressitekijät

– Hahmottavat, minkä stressitekijöiden muokkaamiseen voi ja kannattaa itse panostaa
– Erottavat hyödyllisiä ja hyödyttömiä reagointitapoja stressiin
– Ovat kokeilleet ja oppineet muutamia mindfulness-harjoitteita (tietoisuustaitoja) stressinhallintaan
– Tunnistavat itselleen toimivat vapaa-ajan stressinpurku- ja palautumiskeinot
– Voivat palata yksityiskohtaisemmin kurssin aiheisiin ja harjoitteisiin
kotimateriaalien ja äänitiedostojen kautta

Toteutus:
Kurssilla pääpaino on stressin tunnistamis- ja hallintaharjoituksissa yksin ja
ryhmässä. Osallistujat saavat lisäksi kattavan kotimateriaalin sekä äänitiedostoja tuekseen jalkauttamaan työhyvinvoinnin taitoja.


Kurssi voidaan järjestää tarpeen mukaan joko paikan päällä työpaikallasi tai
etäkurssina esim. Zoomin välityksellä.


Kurssin pituus on lähtökohtaisesti neljä tuntia, mutta sisältöä sekä kurssin pituutta voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaan.

Lisäpalveluna tälle kurssille soveltuvat mm. Henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen esihenkilöille, Etätyön parhaat käytäneet, Hengitystekniikat työhyvinvoinnissa ja Uni, ravinto ja liikunta -kurssi.

bottom of page