top of page
tietoinen vuorovaikutus mindfulness vuorovaikutustaidot

TIETOISEN LÄSNÄOLON JA PAREMMAN
VUOROVAIKUTUKSEN KURSSI

Vuorovaikutustaidot - Tietoisempaa kanssakäymistä

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa minkä tahansa työyhteisön tehokkuutta, yhteisöllisyyttä sekä toimivuutta. Sen lisäksi ne luovat pohjan työnteon mielekkyydelle sekä työssä viihtymiselle.

Tällä kurssilla kehitetään henkilöstön vuorovaikutustaitoja tietoisen läsnäolon eli tietoisuustaitojen työkaluilla. Kurssilla vahvistetaan vuorovaikutusta voimistavia tekijöitä ja tunnistetaan ja työstetään vuorovaikutustilanteiden laatua heikentäviä tekijöitä. Käsittelemme kurssin aikana kasvokkaisen, etänäolon ja kehonilmaisullisen vuorovaikutuksen tapoja. Keskustelutilanteet, automaattisen reagoinnin havaitsemisen ja hallinnan harjoittelu (esim. hallitsematon kiivastuminen tai loukkaantuminen), vastuu vuorovaikutuksesta sekä kehon ja hengityksen käyttö paremman vuorovaikutuksen hyväksi.

 

Tarkastelemme automaattisten tapojen, tottumusten ja ajatusmallien vaikutusta ennen ja jälkeen keskustelutilanteen sekä sen aikana. Käymme läpi tekijöitä, joilla saadaan aikaiseksi turvallinen ja avoin keskusteluilmapiiri.

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

 • Mahdollisuus paremmin voivaan henkilöstöön parempien vuorovaikutustaitojen myötä

 • Parempi läsnäolo vuorovaikutustilanteissa

 • Kehonkielen ymmärtäminen ja soveltaminen vuorovaikutustilanteissa

 • Ymmärrys aidosta kuuntelemisesta - sosiaalisen vuorovaikutuksen perusta

 • Parempi tunteiden säätelykyky vuorovaikutustilanteissa

Vuorovaikutuskoulutuksen tavoitteet

Kurssin jälkeen osallistujat:
 

 • Osaavat tunnistaa oman vuorovaikutuksensa tottumuksia ja tapoja

 • Osaavat hyödyntää tietoisia vuorovaikutustaitoja työelämässä ja vapaa-ajalla

 • Tietävät miten lähteä syventämään itsensä johtamista ja itsetuntemusta mindfulnessin avulla

 • Osaavat kehonkielen soveltamista, jota voi hyödyntää samantien vuorovaikutustilanteissa

 • Osaavat perustiedot turvallisen ja avoimen keskusteluilmapiirin luomiseksi

 • Tunnistavat miten vuorovaikutustaidot edistävät työhyvinvointia

Toteutus

Toteutus:

Kurssilla pääpainona ovat tietoisuustaidot harjoitteissa vuorovaikutustilanteissa.

 

Kurssi voidaan järjestää tarpeen mukaan joko paikan päällä työpaikallasi tai etäkurssina esim. Zoomin välityksellä. Etäkursseissa on otettu huomioon osallistujien jaksaminen jaksottamalla teoriaa ja käytännön harjoituksia, sekä toteuttamalla ääni, valaistus- ja kuva viimeisimmällä teknologialla.

Osallistujat voivat olla kurssin ajan kouluttajaan yhteydessä kurssin sisältöihin sekä henkilökohtaisiin kysymyksiinsä liittyen. Kurssilta saa myös materiaalit mukaan sähköisessä muodossa.

Kurssin pituus on lähtökohtaisesti neljä tuntia, mutta sisältöä sekä kurssin pituutta voi räätälöidä työyhteisönne tarpeiden mukaan.

Vuorovaikutuskurssista sanottua

"Joonatan piti "Tietoisuustaidot työyhteisön vuorovaikutuksessa"-luennon TTS Työtehoseuran Kauha-hankkeessa mukana olevien  yritysten henkilökunnalle. Hän loi tilaisuuteen rennon, mukavan ja avoimen ilmapiirin sekä aktivoi osallistujia käytännön esimerkkien ja vinkkien avulla."

Anne Korhonen, TTS

​"Hyvä ja erilainen koulutus, jossa olen ollut. Laittoi paljon ajattelemaan. Miten itse pystyy vaikuttamaan vuorovaikutustilanteisiin."

 

"Mukava, hauska ja hyödyllinen koulutus :)."

"Kiitos! Mielenkiintoinen koulutus. Sain uusia näkökulmia työhyvinvointiin ja omaan elämään. Harjoituksista miettimisen aihetta ja pohdittavaa."


"Mukava ja rento koulutus. Antaa ymmärrystä kaikkia kohtaan."

bottom of page