top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukainen seloste.

1. Rekisterinpitäjä

Avara Valmennus    
Tykistökatu 3 as.1, 90130 Oulu
050 300 3933

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joonatan Jääskeläinen
Tykistökatu 3 as.1, 90130 Oulu
050 300 3933

3. Rekisterin nimi

Avara Valmennus asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Avara Valmennus kerää henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten.

Asiakastiedottaminen
Ilmoittautumistietojen käsittely
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, perumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta
Kävijätietojen seuranta ja analysointi
Palvelujen ja tuotteiden tilaustiedot
Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä
Yhteystietojen muutoksien kirjaaminen
Avara Valmennuksen palveluiden markkinointi
Asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen
Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen huomioiminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot:

-Asiakastiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot sähköpostimarkkinoinnin hyväksymisestä

-Palvelun tilaustiedot: ostetun palvelun tiedot, hintatiedot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot

-Palvelun käyttötiedot: kurssien ja tuntien osallistumistiedot

-Asiakaspalautetiedot: mielipidekyselyt ja kommentit ostetuista palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot

-Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot kuten taustakyselyt Life Coaching -palveluissa

-Evästeet kotisivujen seurannassa


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta).

Tiedot kerätään Avara Valmennuksen kotisivuilta, verkkokaupasta, etävideoyhteysohjelmien datasta, toiminnanohjausjärjestelmästä, asiakaspalvelupisteeltä kerättynä tai asiakkaan itsensä ilmoittamana.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteistyökumppaneilta.

Tietoihin pääsevät käsiksi: Avara Valmennuksen perustaja Joonatan Samuel Jääskeläinen.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan Avara Valmennuksen markkinointirekisteriin.

Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien hallinnoitavaksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU maiden ulkopuolelle palveluihin, jotka täyttävät GDPR vaatimukset.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Paperiset aineistot kuten kurssien osallistujalistat säilytetään niille tarkoitetun hallinnoijan saatavilla suljetuissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tietoja ei enää tarvita.

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Tietoihin pääsevät käsiksi: Joonatan Samuel Jääskeläinen. Verkkokauppa, sähköpostijärjestelmä ja muut tietojenhalllintalaitteet ja sovellukset on suljettu salasanoin ja asianmukaisilla verkkosuojauksilla, joihin pääsee käsiksi vain Joonatan Samuel Jääskeläinen.

    
10. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot. Halutessaan tarkastaa tietonsa tulee rekisteröidyn henkilön lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Avara Valmennuksen osoitteeseen tai käydä Avara Valmennuksen osoitteessa ennakkoon sopien henkilöllisyystodistus mukanansa. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa hänen nimi, osoite ja puhelinnumero. Avara Valmennus toimittaa vastauksensa kirjallisena rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Avara Valmennuksen toimipisteellä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Avara Valmennukselle perille. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Avara Valmennusta käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Tällöin rekisteröidyn kuuluu lähettää pyyntöä koskeva sähköposti kulloinkin voimassa olevaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen (joonatan@avaravalmennus.fi).


12. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisätietoja hänen henkilötiedoistaan Avara Valmennuksessa, tulee hänen lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Avara Valmennuksen postiosoitteeseen.

bottom of page