top of page
etätyön parhaat käytänteet avara valmennus

ETÄTYÖN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Voiko etätyöstä tehdä hedelmällisempää ja vähemmän kuormittavaa?

Etätyö ja hybridityö ja niihin liittyvät työskentelytaidot ovat tulleet jäädäkseen. Tämä vaatii työnteon parhaiden käytänteiden päivittämistä tähän päivään. Etätyöstä voidaan tehdään yhteisöllisempää, vähemmän stressaavaa sekä tuottavampaa. Tällä kurssilla käydään läpi laaja kirjo keinoja ja vinkkejä siitä, mihin etätyön kehittämisessä kannattaa kiinnittää huomiota.

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

  • Taidot tehdä etätyöstä vähemmän stressaavaa ja enemmän läsnäolevaa

  • Etätyön ergonomian kehittyminen (tekniikan ja apuvälineiden mahdollisuudet)

  • Etätyön paremman ajankäytön ja taukokäytänteiden oppiminen

  • Häiriötekijöiden poistaminen ja etätyön oleellisiin sisältöihin keskittyminen

Kurssi voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaisesti. Se voidaan suorittaa paikan päällä tai etänä, kurssin kesto on 2-3 tuntia. Kurssilla painotus on teorian ja käytännön harjoitteiden yhdistämisessä.

Hinnoittelu

Pyydä aina tarjous, vaikka ohjehinta ei mahtuisikaan budjettiisi. Hinnoittelu perustuu useisiin eri tekijöihin kuten osallistujamäärään, koulutustuntien määrään, räätälöinnin määrään, kohderyhmään, onko kyseessä etä- vai lähikoulutus, tehdäänkö tallenteita ja kotimateriaaleja, missä lähikoulutus sijaitsee ja mihin ajankohtaan koulutus järjestetään.

330€ + alv. 24% per tunti (60 minuuttia) on ohjehinta, josta lopullinen hinta tarkentuu alas tai ylös.

Kurssi soveltuu hyvin lisäpalveluna kaikkiin Avara Valmennuksen kurssikokonaisuuksiin tai toimii myös omana kokonaisuutena kun halutaan kehittää ajankäyttöä sekä etäkäytänteitä.

Etätyön parhaat käytänteet: Service
bottom of page