top of page
irti nettiriippuvuudesta ja puhelinriippuvuudesta avara valmennus

DIGITAL DETOX - IRTI NETTIRIIPPUVUUDESTA

30 päivän ohjattu kurssi irti digiriippuvuuksista

Nettiriippuvuus, puhelinriippuvuus someriippuvuus, uutisriippuvuus, ostosriippuvuus, peliriippuvuus, pornoriippuvuus ym. muodostavat samankaltaisten riippuvuuksien ryhmän, jossa kohteena ovat erilaiset digisisällöt ja älylaitteet. Näiden vaikutus on kasvanut vuosi vuodelta ja ne vaikuttavat myös välillisesti organisaatioiden kyvykkyyteen hyvinvoinnin, keskittymiskyvyn ja merkityksellisyydentunteen vähentyessä. Uusi termi digiuupumus ja informaatioähky ovat tulleet kielenkäyttöömme.

Tällä kurssilla luodaan mahdollisimman matala kynnys tarjota työntekijöille (vapaaehtoinen) osallistuminen 30 päivän ohjattuun digipaastoon, joka pyrkii mahdollisen riippuvuuden hallintaan ja omien arvojen ja elämänkatsomuksensa mukaiseen järkevän digisuhteen luomiseen.

 

Kurssi koostuu strukturoidusta kotiohjeesta sekä yhteisistä live tai zoom-tapaamisista, joissa kannustetaan toisia, jaetaan onnistumisia ja epäonnistumisia ja keskustellaan ratkaisuista matkan varrella ilmenneisiin haasteisiin. Kurssin sisältö pohjautuu mindfulnessiin eli tietoisuustaitoihin, merkityksellisyyden ja arvojen määrittämiseen sekä sisäisten ja ulkoisten olosuhteiden muokkaamiseen sellaisiksi, että riippuvuudesta on helpompi irtaantua.

Hyvinvoinnin kehittäminen

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

 • Hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantuminen riippuvuuksien hallinnalla

 • Keskittymiskyvyn parantuminen

 • Ajankäytön tehostuminen työaikana
 • Parempi palautuminen paremmilla taukokäytänteillä älylaitteen selaamisen sijaan
 • Yhteisöllinen kokemus

Nettiriippuvuus -kurssin tavoitteet

Kurssin jälkeen osallistujat:
 

 • Osaavat tunnistaa oman "kaavansa" nettiriippuvuudessaan ja olosuhteet sekä laukaisevat tekijät riippuvuuskäyttäytymiselle

 • Osaavat hyödyntää mindfulnessia riippuvuuden havaitsemisessa ja olla läsnä riippuvuuteen ohjaavan impulssin kanssa

 • Osaavat käyttää erilaisia rajoittavia ja ohjaavia metodeja ja tekniikoita hallita älylaitteen käyttöä

 • Kokeilevat käytännössä radikaalia digisisältöjen käytön vähentämistä (tai jopa taukoa) 30 päivän ajan

 • Tekevät arvotyöskentelyä ja pohdintaa merkityksellisyyden tunteesta

 • Löytävät vaihtoehtoista tekemistä ja tekemättömyyttä digisisältöjen tilalle

 • Osaavat rajoittaa digi- ja informaatioähkyä työaikana mm. priorisoimalla

 • Saavat vertaistukea ja ymmärrystä ryhmästä ja ohjaajalta

Toteutus

Kurssilla pääpainona on oman henkilökohtaisen digisuhteen uudelleen rakentaminen ja mahdollinen riippuvuuden hallinta. Tähän kouluttaja antaa mahdollisimman toimivat neuvot, ohjeet ja sisällöt. Ryhmän tuki auttaa myös tässä.
 

Kurssi voidaan järjestää tarpeen mukaan joko paikan päällä työpaikallasi tai etäkurssina esim. Zoomin välityksellä. Etäkursseissa on otettu huomioon osallistujien jaksaminen jaksottamalla teoriaa ja käytännön harjoituksia, sekä toteuttamalla ääni, valaistus- ja kuva viimeisimmällä teknologialla.

Osallistujat voivat olla kurssin ajan kouluttajaan yhteydessä kurssin sisältöihin sekä henkilökohtaisiin kysymyksiinsä liittyen. Kurssilta saa myös materiaalit mukaan sähköisessä muodossa.

Kurssin pituus on lähtökohtaisesti viisi tuntia, mutta sisältöä sekä kurssin pituutta voi räätälöidä työyhteisönne tarpeiden mukaan.

Hinnoittelu

Pyydä aina tarjous, vaikka ohjehinta ei mahtuisikaan budjettiisi. Hinnoittelu perustuu useisiin eri tekijöihin kuten osallistujamäärään, koulutustuntien määrään, räätälöinnin määrään, kohderyhmään, onko kyseessä etä- vai lähikoulutus, tehdäänkö tallenteita ja kotimateriaaleja, missä lähikoulutus sijaitsee ja mihin ajankohtaan koulutus järjestetään.

330€ + alv. 24% per tunti (60 minuuttia) on ohjehinta, josta lopullinen hinta tarkentuu alas tai ylös.

Asiakkaita

oaj logo asiakas avaravalmennus_edited.j
oulu logo asiakas avara valmennus_edited.jpg
TTS-Tyotehoseura LOGO.jpg
pohjois_pohjanmaan_yrittajat_logo_edited.jpg
1024px-Oikeusministerion_logo.jpg
AFRY_Logo_edited.png
etteplann logo_edited.jpg
jhl_logo.jpg
sirius paivakodit logo.jpg

Sirius Päiväkodit

Monetra_logo 300x300_edited.png
bottom of page