top of page
tietoinen vuorovaikutus mindfulness vuorovaikutustaidot -kurssi avara valmennus

VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Tietoisen läsnäolon ja paremman vuorovaikutuksen kurssi

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa minkä tahansa työyhteisön tehokkuutta, yhteisöllisyyttä sekä toimivuutta. Sen lisäksi ne luovat pohjan työnteon mielekkyydelle sekä työssä viihtymiselle.

Tällä kurssilla kehitetään henkilöstön vuorovaikutustaitoja tietoisen läsnäolon eli tietoisuustaitojen työkaluilla. Kurssilla vahvistetaan vuorovaikutusta voimistavia tekijöitä ja tunnistetaan ja työstetään vuorovaikutustilanteiden laatua heikentäviä tekijöitä. Käsittelemme kurssin aikana kasvokkaisen, etänäolon ja kehonilmaisullisen vuorovaikutuksen tapoja. Keskustelutilanteet, automaattisen reagoinnin havaitsemisen ja hallinnan harjoittelu (esim. hallitsematon kiivastuminen tai loukkaantuminen), vastuu vuorovaikutuksesta sekä kehon ja hengityksen käyttö paremman vuorovaikutuksen hyväksi.

 

Tarkastelemme automaattisten tapojen, tottumusten ja ajatusmallien vaikutusta ennen ja jälkeen keskustelutilanteen sekä sen aikana. Käymme läpi tekijöitä, joilla saadaan aikaiseksi turvallinen ja avoin keskusteluilmapiiri.

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

 • Mahdollisuus paremmin voivaan henkilöstöön parempien vuorovaikutustaitojen myötä

 • Parempi läsnäolo vuorovaikutustilanteissa

 • Kehonkielen ymmärtäminen ja soveltaminen vuorovaikutustilanteissa

 • Ymmärrys aidosta kuuntelemisesta - sosiaalisen vuorovaikutuksen perusta

 • Parempi tunteiden säätelykyky vuorovaikutustilanteissa

Vuorovaikutuskoulutuksen tavoitteet

Kurssin jälkeen osallistujat:
 

 • Osaavat tunnistaa oman vuorovaikutuksensa tottumuksia ja tapoja

 • Osaavat hyödyntää tietoisia vuorovaikutustaitoja työelämässä ja vapaa-ajalla

 • Tietävät miten lähteä syventämään itsensä johtamista ja itsetuntemusta mindfulnessin avulla

 • Osaavat kehonkielen soveltamista, jota voi hyödyntää samantien vuorovaikutustilanteissa

 • Osaavat perustiedot turvallisen ja avoimen keskusteluilmapiirin luomiseksi

 • Tunnistavat miten vuorovaikutustaidot edistävät työhyvinvointia

Toteutus

Toteutus:

Kurssilla pääpainona ovat tietoisuustaidot harjoitteissa vuorovaikutustilanteissa.

 

Kurssi voidaan järjestää tarpeen mukaan joko paikan päällä työpaikallasi tai etäkurssina esim. Zoomin välityksellä. Etäkursseissa on otettu huomioon osallistujien jaksaminen jaksottamalla teoriaa ja käytännön harjoituksia, sekä toteuttamalla ääni, valaistus- ja kuva viimeisimmällä teknologialla.

Osallistujat voivat olla kurssin ajan kouluttajaan yhteydessä kurssin sisältöihin sekä henkilökohtaisiin kysymyksiinsä liittyen. Kurssilta saa myös materiaalit mukaan sähköisessä muodossa.

Kurssin pituus on lähtökohtaisesti neljä tuntia, mutta sisältöä sekä kurssin pituutta voi räätälöidä työyhteisönne tarpeiden mukaan.

Hinnoittelu

Pyydä aina tarjous, vaikka ohjehinta ei mahtuisikaan budjettiisi. Hinnoittelu perustuu useisiin eri tekijöihin kuten osallistujamäärään, koulutustuntien määrään, räätälöinnin määrään, kohderyhmään, onko kyseessä etä- vai lähikoulutus, tehdäänkö tallenteita ja kotimateriaaleja, missä lähikoulutus sijaitsee ja mihin ajankohtaan koulutus järjestetään.

330€ + alv. 24% per tunti (60 minuuttia) on ohjehinta, josta lopullinen hinta tarkentuu alas tai ylös.

Vuorovaikutuskurssista sanottua

"Joonatan piti "Tietoisuustaidot työyhteisön vuorovaikutuksessa"-luennon TTS Työtehoseuran Kauha-hankkeessa mukana olevien  yritysten henkilökunnalle. Hän loi tilaisuuteen rennon, mukavan ja avoimen ilmapiirin sekä aktivoi osallistujia käytännön esimerkkien ja vinkkien avulla."

Anne Korhonen, TTS

​"Hyvä ja erilainen koulutus, jossa olen ollut. Laittoi paljon ajattelemaan. Miten itse pystyy vaikuttamaan vuorovaikutustilanteisiin."

 

"Mukava, hauska ja hyödyllinen koulutus :)."

"Kiitos! Mielenkiintoinen koulutus. Sain uusia näkökulmia työhyvinvointiin ja omaan elämään. Harjoituksista miettimisen aihetta ja pohdittavaa."


"Mukava ja rento koulutus. Antaa ymmärrystä kaikkia kohtaan."

Asiakkaita

oaj logo asiakas avaravalmennus_edited.j
oulu logo asiakas avara valmennus_edited.jpg
TTS-Tyotehoseura LOGO.jpg
pohjois_pohjanmaan_yrittajat_logo_edited.jpg
1024px-Oikeusministerion_logo.jpg
AFRY_Logo_edited.png
etteplann logo_edited.jpg
jhl_logo.jpg
sirius paivakodit logo.jpg

Sirius Päiväkodit

Monetra_logo 300x300_edited.png
bottom of page