top of page
hyvinvoinnin johtaminen esihenkilöille avara valmennus

HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN ESIHENKILÖILLE

Mitä esihenkilö voi tehdä henkilöstönsä jaksamisen ja stressinhallinnan hyväksi?

Organisaation henkilöstön stressinhallinnan ja palautumisen taidot ovat laaja kokonaisuus. Moniin asioihin työntekijät eivät voi itse vaikuttaa, vaan avaimet ovat esihenkilöiden käsissä. Tämä palvelu tuo esihenkilöille sparraavalla ja konsultoivalla tavalla tiedon siitä, mitkä tutkimuksen mukaan ovat tärkeimmät seikat henkilöstön jaksamisen kannalta.

 

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

  • Esihenkilöillä valmius havaita tärkeimmät henkilöstön stressitekijät ja vaikuttaa niihin

  • Esihenkilöt oppivat, mihin kannattaa panostaa henkilöstön stressinhallinnassa

  • Esihenkilöt tutustuvat piilostressitekijöihin ja siihen, miten tulkita stressaantuneita työntekijöitä

  • Mahdollisuus muokata organisaatiota työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta paremmaksi

  • Optio toteuttaa työhyvinvointikysely henkilöstölle ja tulosten tulkinta

 

Kurssi voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaisesti. Se voidaan suorittaa paikan päällä tai etänä, kurssin kesto on minimissään 2 tuntia. Johtuen aiheen laajasta sisällöstä, jatkuvan kuukausittaisen konsultaation vaihtoehto sopii monille organisaatioille ja esihenkilöille hyvin. Kurssin sisällön painopiste vaihtelee esihenkilöiden toivoman sisällön mukaisesti.

Hinnoittelu

Pyydä aina tarjous, vaikka ohjehinta ei mahtuisikaan budjettiisi. Hinnoittelu perustuu useisiin eri tekijöihin kuten osallistujamäärään, koulutustuntien määrään, räätälöinnin määrään, kohderyhmään, onko kyseessä etä- vai lähikoulutus, tehdäänkö tallenteita ja kotimateriaaleja, missä lähikoulutus sijaitsee ja mihin ajankohtaan koulutus järjestetään.

330€ + alv. 24% per tunti (60 minuuttia) on ohjehinta, josta lopullinen hinta tarkentuu alas tai ylös.

Kurssin sisältö soveltuu erityisesti  Tietoinen stressin tunnistaminen ja hallinta -kurssin lisäpalveluksi

Henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen esimiehille: Service
bottom of page