top of page
Työhyvinvoinnin ABC työhyvinvoinnin edistäminen, työhyvinvointi koulutus, mindfulness

TYÖHYVINVOINNIN ABC -KURSSI

Miten parantaa työhyvinvointia

Kurssilla opetellaan harjoituksien, ryhmätyöskentelyn sekä luennoimisen kautta taidot tunnistaa yksilön työhyvinvoinnin tärkeimpiä osa-alueita, joihin voi itse vaikuttaa. Kurssi soveltuu erinomaisesti ennaltaehkäisevänä koulutuksena niille, jotka eivät esimerkiksi stressin vuoksi ole vielä liian kuormittuneita, sekä jo kuormittuneille antaen uusia työkaluja palautua.

Työhyvinvointikoulutuksen hyödyt

Taidot hallita stressiä paremmin

 • Stressaantumisen laskun myötä parempi fyysinen ja psyykkinen terveys

 • Selkeämpi ja keskittyneempi mieli

 • Mielekkäämpi ja tuottavampi työarki

 • Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla

Työhyvinvointikoulutuksen jälkeen osallistujat

 • Ymmärtävät stressireaktion biologisen ja psykologisen taustan pääpiirteittäin

 • Tietävät miten havaita alkava akuutti stressireaktio ja reagoida ajoissa

 • Tunnistavat tärkeimmät henkilökohtaiset stressitekijät

 • Hahmottavat, minkä stressitekijöiden muokkaamiseen voi ja kannattaa itse panostaa

 • Erottavat hyödyllisiä ja hyödyttömiä reagointitapoja stressiin

 • Ovat kokeilleet ja oppineet muutamia mindfulness-harjoitteita (tietoisuustaitoja) stressinhallintaan

 • Tunnistavat itselleen toimivat vapaa-ajan stressinpurku- ja palautumiskeinot

 • Voivat palata yksityiskohtaisemmin kurssin aiheisiin ja harjoitteisiin kotimateriaalien ja äänitiedostojen kautta

Työhyvinvointikurssin toteutus

Kurssilla pääpaino on stressin tunnistamis- ja hallintaharjoituksissa yksin ja ryhmässä. Osallistujat saavat lisäksi kattavan kotimateriaalin sekä äänitiedostoja tuekseen jalkauttamaan työhyvinvoinnin taitoja.


Työhyvinvoinnin ABC voidaan järjestää tarpeen mukaan joko paikan päällä työpaikallasi tai etäkurssina esim. Zoomin välityksellä.

Kurssin pituus on lähtökohtaisesti neljä tuntia, mutta sisältöä sekä kurssin pituutta voidaan räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaan.

Hinnoittelu

Pyydä aina tarjous, vaikka ohjehinta ei mahtuisikaan budjettiisi. Hinnoittelu perustuu useisiin eri tekijöihin kuten osallistujamäärään, koulutustuntien määrään, räätälöinnin määrään, kohderyhmään, onko kyseessä etä- vai lähikoulutus, tehdäänkö tallenteita ja kotimateriaaleja, missä lähikoulutus sijaitsee ja mihin ajankohtaan koulutus järjestetään.

330€ + alv. 24% per tunti (60 minuuttia) on ohjehinta, josta lopullinen hinta tarkentuu alas tai ylös. 

Lisäpalvelut

Työhyvinvoinnin yksilövalmennus

Osana ryhmäkoulutusta on mahdollista toteuttaa työhyvinvoinnin yksilövalmennusta työntekijöille. Suositus on 2-10 tuntia yksilöllistä, sparraavaa valmennusta itsensä johtamisesta ja työhyvinvointitaitojen vahvistamisesta. Resursoinnin näkökulmasta yksilövalmennus kannattaa kohdistaa aluksi niille, joilla on siihen suurin tarve ja mahdollisesti laajentaa koskemaan muitakin työntekijöitä. Yksilövalmennus pyrkii motivoimaan osallistujaa, selkeyttämään osallistujan ajatuksia ja mahdollistaa paremman hyvinvoinnin toteutumisen avoimen ja ratkaisukeskeisen dialogin kautta. Terapiaa tai työterveyshoitoa yksilövalmennus ei ole, mutta sillä voi olla selkeitä positiivisia vaikutuksia työ- ja vapaa-ajan arjessa.

Palautetta kurssista

"Avaravalmennuksen työhyvinvointipäivä tuki juuri oikealla tavalla työpaikkamme tavoitteita ja kehittämistyötä työhyvinvointiin liittyen. Koulutuksessa henkilöstö sai asiantuntevaa teoriatietoa, joka täydennettiin käytännön harjoituksilla. Henkilöstön palaute koulutuksesta oli erittäin myönteistä ja positiivista. Voimme lämpimästi suositella!"

"Oppinut ottamaan hetken rauhoittumisia päivän aikana. Hyviä työkaluja omaan hyvinvointiin. Opetusmateriaaliin on hyvä palata. Kiitos oikein paljon hienosta kurssista! <3"

 

"Thank you so much Joonatan. It’s been so useful, insightful, eye opening. I really like that it is a practice you can integrate in every situation. Great!"

Asiakkaita

kirkkonummen logo referenssi_edited.png
oaj logo asiakas avaravalmennus_edited.j
oulu logo asiakas avara valmennus_edited.jpg
TTS-Tyotehoseura LOGO.jpg
pohjois_pohjanmaan_yrittajat_logo_edited.jpg
1024px-Oikeusministerion_logo.jpg
AFRY_Logo_edited.png
etteplann logo_edited.jpg
jhl_logo.jpg
sirius paivakodit logo.jpg

Sirius Päiväkodit

Monetra_logo 300x300_edited.png
bottom of page