top of page
mindfulness avara valmennus tietoinen läsnäolo työhyvinvointi.jpg

TYÖHYVINVOINTIA MINDFULNESSIN AVULLA -KURSSI

Konkreettinen ja tehokas tapa tuoda huomio tähän hetkeen

Mindfulness eli tietoisen läsnäolon taidot tai tietoisuustaidot mahdollistavat paremman keskittymiskyvyn, mielentyyneyden, selkeyden sekä toimivat väylänä syvempään itseymmärrykseen. Nämä ovat avaintekijöitä itsensä johtamisessa ja omassa työhyvinvoinnissa.

Mindfulness-harjoitukset parantavat keskittymiskykyä ja tuovat selkeyttä mieleen. Harjoitukset toimivat myös yhteisöllisyyden lisäämisen työkaluna. Nykymaailmassa, jossa huomiotamme revitään joka suuntaan, ovat huomionsäätelyn ja paineensietokyvyn taidot entistä tärkeämpiä. Kurssi antaa työkalut hyödyntää tietoista läsnäoloa erityisesti yhteydessä työhön, mutta luo
myös laajemmat perusteet läsnäolon kehittämiselle.

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

- Mahdollisuus paremmin voivaan ja stressiin mukautuvaan henkilöstöön

- Uusien näkökulmien tuominen tunteiden säätelyyn ja ajatuskierteistä irtautumiseen

- Kehontietoisuuden ja sitä kautta omaan hyvinvointiin huomion keskittämisen kasvaminen

- Parempi itsetuntemus pystymällä tarkkailla omia ajatusrakennelmia myös vaikeina hetkinä

- Kyky keholliseen stressinhallintaan

Kurssin jälkeen osallistujat:

- Tietävät mitä tietoisen läsnäolon taidot eli mindfulness on ja mitä se ei ole

- Osaavat hyödyntää tietoisuustaitoja työelämässä ja vapaa-ajalla

- Tietävät miten lähteä syventämään itsensä johtamista ja itsetuntemusta mindfulnessin avulla

- Osaavat mindfulness-harjoitteita, joita voivat hyödyntää samantien työhyvinvoinnin parantamiseksi päivittäisessä työssään

Toteutus:

Kurssilla pääpaino on mindfulness-harjoituksissa yksin ja ryhmässä. Osallistujat saavat lisäksi kattavan kotimateriaalin sekä äänitiedostoja tuekseen jalkauttamaan ja kehittämään mindfulness-taitoja.


Kurssi voidaan järjestää tarpeen mukaan joko paikan päällä työpaikallasi tai etäkurssina esim. Zoomin välityksellä. Etäkursseissa on otettu huomioon osallistujien jaksaminen jaksottamalla teoriaa ja käytännön harjoituksia, sekä toteuttamalla ääni, valaistus ja kuva viimeisimmällä teknologialla.


Osallistujat voivat olla kurssin ajan kouluttajaan yhteydessä kurssin sisältöihin ja esimerkiksi omaan mindfulness-harjoitteluunsa liittyen.

Kurssin pituus on lähtökohtaisesti neljä tuntia, mutta sisältöä sekä kurssin pituutta voi räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaan.

Lisäpalveluna kurssille sopivat mm. Hengitystekniikat työhyvinvoinnissa, Ohjatut mindfulness-harjoitukset sekä Uni, ravinto ja liikunta -kurssit.

bottom of page