top of page
työhyvinvointia mindfulnesilla - stressinhallinta ja mindfulness avara valmennus.png

TYÖHYVINVOINTIA MINDFULNESSIN AVULLA -KURSSI

Konkreettinen ja tehokas tapa tuoda huomio tähän hetkeen

Mindfulness eli tietoisen läsnäolon taidot tai tietoisuustaidot mahdollistavat paremman keskittymiskyvyn, mielentyyneyden, selkeyden sekä toimivat väylänä syvempään itseymmärrykseen. Nämä ovat avaintekijöitä itsensä johtamisessa ja omassa työhyvinvoinnissa.

Mindfulness-harjoitukset parantavat keskittymiskykyä ja tuovat selkeyttä mieleen. Harjoitukset toimivat myös yhteisöllisyyden lisäämisen työkaluna. Nykymaailmassa, jossa huomiotamme revitään joka suuntaan, ovat huomionsäätelyn ja paineensietokyvyn taidot entistä tärkeämpiä. Kurssi antaa työkalut hyödyntää tietoista läsnäoloa erityisesti yhteydessä työhön, mutta luo
myös laajemmat perusteet läsnäolon kehittämiselle.

Kurssin hyödyt työyhteisöllesi:

- Mahdollisuus paremmin voivaan ja stressiin mukautuvaan henkilöstöön

- Uusien näkökulmien tuominen tunteiden säätelyyn ja ajatuskierteistä irtautumiseen

- Kehontietoisuuden ja sitä kautta omaan hyvinvointiin huomion keskittämisen kasvaminen

- Parempi itsetuntemus pystymällä tarkkailla omia ajatusrakennelmia myös vaikeina hetkinä

- Kyky keholliseen stressinhallintaan

Kurssin jälkeen osallistujat:

- Tietävät mitä tietoisen läsnäolon taidot eli mindfulness on ja mitä se ei ole

- Osaavat hyödyntää tietoisuustaitoja työelämässä ja vapaa-ajalla

- Tietävät miten lähteä syventämään itsensä johtamista ja itsetuntemusta mindfulnessin avulla

- Osaavat mindfulness-harjoitteita, joita voivat hyödyntää samantien työhyvinvoinnin parantamiseksi päivittäisessä työssään

Toteutus:

Kurssilla pääpaino on mindfulness-harjoituksissa yksin ja ryhmässä. Osallistujat saavat lisäksi kattavan kotimateriaalin sekä äänitiedostoja tuekseen jalkauttamaan ja kehittämään mindfulness-taitoja.


Kurssi voidaan järjestää tarpeen mukaan joko paikan päällä työpaikallasi tai etäkurssina esim. Zoomin välityksellä. Etäkursseissa on otettu huomioon osallistujien jaksaminen jaksottamalla teoriaa ja käytännön harjoituksia, sekä toteuttamalla ääni, valaistus ja kuva viimeisimmällä teknologialla.


Osallistujat voivat olla kurssin ajan kouluttajaan yhteydessä kurssin sisältöihin ja esimerkiksi omaan mindfulness-harjoitteluunsa liittyen.

Kurssin pituus on lähtökohtaisesti neljä tuntia, mutta sisältöä sekä kurssin pituutta voi räätälöidä teidän organisaation tarpeiden mukaan.

Hinnoittelu

Pyydä aina tarjous, vaikka ohjehinta ei mahtuisikaan budjettiisi. Hinnoittelu perustuu useisiin eri tekijöihin kuten osallistujamäärään, koulutustuntien määrään, räätälöinnin määrään, kohderyhmään, onko kyseessä etä- vai lähikoulutus, tehdäänkö tallenteita ja kotimateriaaleja, missä lähikoulutus sijaitsee ja mihin ajankohtaan koulutus järjestetään.

330€ + alv. 24% per tunti (60 minuuttia) on ohjehinta, josta lopullinen hinta tarkentuu alas tai ylös.

Lisäpalveluna kurssille sopivat mm. Hengitystekniikat työhyvinvoinnissa, Ohjatut mindfulness-harjoitukset sekä Uni, ravinto ja liikunta -kurssit.

Palautetta koulutuksesta

"Koulutustilaisuus oli rento ja lämminhenkinen. Kouluttaja oli asiantunteva ja osasi ottaa myös organisaation ja työntekijöiden arjen näkökulman huomioon. Palaute osallistujilta oli erittäin positiivinen, koulutuksessa jokaiselle annettiin mahdollisuus pohtia aihetta omasta näkökulmastaan. Suosittelen lämpimästi!" - Jonna Suokas ,päiväkodin johtaja, Päiväkoti Kaarnalaiva

Asiakkaita

oaj logo asiakas avaravalmennus_edited.j
oulu logo asiakas avara valmennus_edited.jpg
TTS-Tyotehoseura LOGO.jpg
pohjois_pohjanmaan_yrittajat_logo_edited.jpg
1024px-Oikeusministerion_logo.jpg
AFRY_Logo_edited.png
etteplann logo_edited.jpg
jhl_logo.jpg
sirius paivakodit logo.jpg

Sirius Päiväkodit

Monetra_logo 300x300_edited.png
bottom of page